Category Archives: Новини

Associazione Nazionale Comuni Italiani. Roma, mercoledi 20 marzo 2013.

Inoltre, per guardare le foto della riunione del Comitato Italia-Bulgaria svoltasi presso la sede legale di Sofia clicca sul link https://www.facebook.com/comitatoitalia.bulgaria/media_set?set=a.100406383500784.1073741830.100005942670380&type=3

Представяне на Рамково споразумение

Представяне на Рамково споразумение за сътрудничество между Националното Сдружение на Общините в Република България (НСОРБ) и Националната Асоциация на Италианските Общини (ANCI) от делегация на Комитет Италия България в централата на ANCI в Рим.

Italia-Bulgaria verso il 2019

Мисията на Комитета Италия-България

Мисията на Комитета Италия-България е да се развие двупосочната връзка между културата и туризма в двете държави. Да се насърчи развитието на културната индустрия, което ще привлече нови инвестиции и ще създаде нови възможности за работа и обмяна на опит, повишаване на взаимното доверие.

Културното наследство е без срок на годност. От хилядолетия насам всичко, което е останало, се олицетворява от “материалното и нематериалното културно наследство”.

Културата и туризма

Списък с главните задачи, на които се основава работата на Комитета Италия-България за развитието на културата и туризма на двете държави, чрез създаване на работни инициативи през следващите години:

Културата и образованието: от началното училище до висшето образование.

Културата и икономиката: организиране на събития, които да привлекат поток от хора, които да повишат познанията са, да ползват услуги и да опознават. Това ще донесе приходи в икономиката.

Културата и инфраструктурата: без подходяща инфраструктура, културното наследство е неизползваемо и недостъпно

Културата и заетостта: ръстът в икономиката ще доведе до създаването на нови работни места във всички сектори, работещи в услуга на туризма и търговията.

Link

Комитет Италия-България организира конкурс насочен към младите хора от Италия и България на възраст между 14 и 35 години.

Целта е подобряване състоянието на нематериалното културно наследство във вашата страна чрез идеите и вижданията на младежта.

Вие сте млад човек на възраст между 14 и 35 години?

Ако вие сте новоизгряващ режисьор?

Ако искате да ви забележат?

Това е уникална възможност за вас!

Информация за конкурса: Подобряване състоянието на нематериалното културно наследство във вашата страна чрез идеите и вижданията на младежта.

Идеята е да се повиши значимостта на вече съществуващото нематериално културно наследство, което не предизвиква особен интерес. Често то остава забравено и е застрашено от изчезване заради недостатъчната заинтересованост и желания у младите хора, чиято задача е да го приемат и запазят за следващите поколения.

Ето защо този конкурсът има за цел участниците да представят чрез аудио-визуални материали (под формата на документален филм) обичаите и традиции в собствената си страна (фолклорни фестивали, чествания на покровители и др.), културно-исторически паметници и тяхната безценна стойност, интересни легенди и предания, разказани от възрастни хора (включително роднини), на които, ако сега не обърнем внимание, могат да се изгубят във времето, без да оставят никаква следа за съществуването си.

Всичко, което ще допринесе за запазване на нематериалното културно наследство на страната ви!

1.        Технически изисквания към представените материали:

1)      Аудио-визуалните материали да бъдат заснети и монтирани под формата на документален филм, който да има минимална резолюция 1280×720,;

2)      Изисквания за продължителността на материалите: да не бъдат с продължителност по-малка от 4 минути и по-голяма от 15 минути;

3)      Необходимо е видеото да бъде придружено от подробно писмено описание на вашия проект;

4)      Форматът на документалния филм трябва да бъде .mov или .mp4;

5)      Не се приемат материали с лошо визуално качество и неподходящи за употреба;

6)      Заснетите материали изпратете на следната електронна поща: info@italybulgaria.eu , връзка за свободното им споделяне чрез Dropbox, Google Drive и други.

2.        Срокове за представяне на материалите и общи условия

 Срок за изпращане на материалите 31 Декември 2013г.,

  1. Оценяващата комисия ще има състав от български и италиански съдии, назначени от Комитета Италия-България, които ще се заседават на Общо събрание.
  2. Всеки съдия ще има право да постави оценка от 1 до 10 за отделните видеоматериали.
  3. Победители ще бъдат първите 3 материала, събрали най-голям брой от общите гласове.
  4. В случай на равен брой гласове конкурсът ще завърши с равенство.

3.        Използване на получените материали

1)    Получените видеоматериали ще бъдат използвани за създаването на рекламни кампании, популяризиращи нематериалното културно наследство на съответната държава.

2)    Всички видеоклипове, които сметнем за подходящи, ще бъдат обединени в общ документален филм, който предстои да бъде публикуван на интернет страницата на Комитета Италия-България и който ще бъде излъчен в последствие от телевизия-партньор на проекта.

4.        Награда

  1. Тримата победители ще получат сертификат, признат на европейско ниво, на специална официална церемония по награждаване, която ще се проведе във връзка с обявяване на Европейската столица на културата. По този начин победителите в конкурса ще станат популярни чрез своите видеоматериали в цяла Европа.
  2. Останалите участници ще получат индивидуални сертификати за участие в конкурса на посочен от тях адрес.
  3. Прочетете 3. Използване на получените материали

Вижте следната връзка: