Author Archives: Kosyo Stoychev

КОМИТЕТ ИТАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ ПУБЛИКУВА КАЛЕНДАР 2014 НА ПОВИКВАНИЯТА ЗА ПРОЕКТИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА “ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА”

Комитет Италия-България  публикува календарен график на крайните срокове за подаване на предложения за проекти. В тази връзка ви каним да потърсите допълнителна информация за това как да участвате в различни “майсторски класове” напълно безплатно.

Инициативата се реализира с подкрепата на нашите партньори за предоставяне на консултации, подкрепа и идентификация на чуждестранни партньори, както и за публичните процедури за избор на изпълнител, там където са необходими. Също така, Комитет Италия -България оценява проекти, които да следва и развива за своя собствена сметка.

За информация пишете на info@italybulgaria.eu

Направления:

Култура, аудиовизия, туризъм и спорт

„Творческа Европа” (2014-2020) – Подпрограма – MEDIA

Покани за представяне на предложения по подпрограма MEDIA “Творческа Европа”, новата рамкова програма за подкрепа на европейските културни и творчески сектори. Подпрограма MEDIA подкрепя финансово филмовата и аудиовизуалната индустрия на ЕС в развитието, разпространението и популяризирането на тяхната работа. Помагат се проекти с европейско измерение, които да увеличат използването на нови технологии, позволявайки на европейските филми и аудио-визуални произведения, да намерят пазари отвъд националните граници и европейски програми за финансиране , обучение и развитие. Допълнителна информация и формуляри са на разположение на:

http://ec.europa.eu/culture/news/20131210-ce-calls_en.htm

Покана за представяне на предложения EAC/S30/2013

Крайни срокове : 28 февруари и 06 юни 2014 г. ( Един проект )

28 март 2014 (пакетно финансиране)

28 март 2014 (видео игри)

Подкрепа за телевизионното програмиране на европейски аудио-визуални произведения. Покана за представяне на предложения EAC/S24/2013

Крайни срокове : 28 февруари и 13-ти юни, 2014

Подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми – програма “Cinema Selective”. Покана за представяне на предложения EAC/S22/2013

Крайни срокове : 28 февруари и 02 юли 2014 г.

Подкрепа за филмови фестивали. Покана за представяне на предложения EAC/S23/2013

Крайни срокове : 28 февруари 2014 г. (за дейности между 1 май и 31 Октомври, 2014 )

04 юли, 2014 (за дейности между 01 ноември 2014 г. и 30 април 2015 )

Подкрепа за разработването и развитието на проекти за видео игри. Покана за представяне на предложения EAC/S31/2013

Краен срок : 28 Март, 2014

Подкрепа за развитието на обществото. Покана за представяне на предложения EAC/S27/2013

Краен срок : 23-ти Март, 2014

Фондове за подпомагане на международната копродукция. Покана за представяне на предложения EAC/S29/2013

Краен срок : 21 март 2014

Подкрепа за обучение. Покана за представяне на предложения EAC/S23/2013

Краен срок : 23 май, 2014

Подкрепа за достъп до пазари. Покана за представяне на предложения EAC/S25/2013

Краен срок : 7 Мар 2014

Подкрепа за достъп до пазарите на FPA. Покана за представяне на предложения EAC/S26/2013

Краен срок : 6 юни 2014

Подкрепа за създаването на мрежи от киносалони преглед на европейски филми – Система “Кино Мрежи” . Покана за представяне на предложения EAC/S20/2013

Краен срок : 27 юни, 2014

Подкрепа за разпространение на ненационални европейски филми – System “Cinema Automatic” . Покана за представяне на предложения EAC/S80/2013

Крайни срокове : 30 април 2014 (Generation)

31 Юли, 2015 (Reinvestimenti)

Подкрепа за разпространение на ненационални европейски филми – Система ” Търговски агенти ” . Покана за представяне на предложения EAC/S21/2013 .

Крайни срокове : 18 Юни, 2014 ( Generation )

1-ви март, 2015 (Reinvestimenti)

„Творческа Европа” (2014-2020) – Подпрограма „Култура”

Покани за представяне на предложения по поднаправление култура на “Творческа Европа”, новата рамкова програма за подкрепа на европейските културни и творчески сектори. Подпрограма „Култура” подкрепя културните и творческите организации, като им помага да действат на международно равнище за насърчаване на транснационалното движение на произведения на културата и подпомага мобилността на културните дейци. Целта е да се подпомогнат проекти с европейско измерение, за да споделят културно съдържание отвъд националните и европейските граници. Финансират се проекти за сътрудничество, литературни преводи, мрежи и платформи. Допълнителна информация и формуляри са на разположение на http://ec.europa.eu/culture/news/20131210-ce-calls_en.htm

Крайни срокове : 05 Март 2014 ( EAC/S16/2013 : Проекти за европейско сътрудничество )

19 март 2014 ( EAC/S17/2013 : European Platform)

19 март 2014 ( EAC/S18/2013 : Европейски Мрежи )

12 март, 2014 ( EAC/S19/2013 : Литературни Проекти за преводи)

Media 2007 – дейности за развитие , разпространение, популяризиране и обучение (2007-2013 г. )

Подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми. Система “Automatic ” схема 2013 . Покана за представяне на предложения EACEA/25/2012

Краен срок : 01 октомври, 2014 г. (Реинвестиране)

ОВЕС C394 на 20 декември 2012

 

Комитет “Италия-България”

ECOC_LOGO

ВАРНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛОВДИВ И СОФИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ В НАДПРЕВАРАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА

Днес, 12 декември, г-н Стийв Грийн от Обединеното кралство, председател на Международното жури за подбор, което трябваше да определи кои от 8-те български градове – кандидати, ще продължат на втория етап от конкурса за избор на Европейска столица на културата 2019 в България, съобщи пред представители на медиите имената на градовете, преодоляли успешно първия етап от конкурса.
Варна, Велико Търново, Пловдив и София продължават в надпреварата за Европейска столица на културата, това е решението на журито, съобщи г-н Стийв Грийн и изказа своето задоволство от изключително големия интерес към конкурса за определяне на българския град за престижната титла Европейска столица на културата 2019.
„Победители са всички български градове кандидати, те положиха много сериозни усилия в подготовката си за конкурса. С участието си в инициативата „Европейска столица на културата“ те натрупаха и много ценен опит и това ще им донесе немалки ползи, независимо от това кой ще спечели състезанието”, посочи министърът на културата д-р Петър Стоянович.
Г-н Карел Бартак – ръководител на отдел „Култура” към Генералната дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия, също поздрави всички български градове, които участваха в първия етап от процедурата на избор на български град за престижната титла Европейска столица на културата 2019.

ГОДИШНА ИТАЛИАНСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА

Italia-624x549

Обръщение на Премиера на Италия г-н Енрико Лета.

Нека всяка година, да се избира италианска столица на културата започвайки от 2014 г., “… целта на проекта е един град през тази година да се превърне в италианската столица на културата”, за да “накара италианските градове да се конкурират помежду си за стимулиране на частните инвестиции.” Това е идеята, лансирана от италианския премиер Енрико Лета на видео конференция до членовете по култура. Премиерът говори за годишния план, “който да разпредели усилията пред обществото”. Той очерта, че е необходим “начин за избор, чрез комисия от експерти, представени от различните градове.” Според него целта е през 2014 г., да бъде реалност първата столица на италианската култура. Министър-председателят посочи датата – 27 май, която е годишнина от атаката (през 1993 г.) на Georgofili във Флоренция. “Това ще бъде една символична дата – каза министър-председателят. Нуждаем се от сътрудничеството на всички.”

Irina Bokova eletta per il secondo mandato di Direttore Generale dell'UNESCO

Ирина Бокова – ЮНЕСКО

Току-що Ирина Бокова бе избрана от Генералната конференция за втори мандат на поста Генерален директор на ЮНЕСКО!

Първата пресконференция. Ирина Бокова говори на английски, френски, испански, руски.

 

 

UNWTO

България е преизбрана за член на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН за нов 4-годишен мандат

България беше преизбрана за член на Изпълнителния съвет на най-голямата и авторитетна туристическа организация – Световната организация по туризъм към ООН. В условията на изключително сериозна конкуренция страната ни получи нов 4-годишен мандат до 2017 г. наред с Германия, Сърбия и Азербайджан. Решението бе взето в рамките на 20-ата Генерална асамблея на Световната организация по туризъм, която се провежда до 29 август в Замбия и Зимбабве.

Изборът на България в управленската структура е признание както за страната ни като изявена туристическа дестинация, така и за усилията на правителството да развива ресор туризъм като секторна политика. Туризмът е сред водещите индустрии за страната ни и формира над 12,5% от БВП.

Новият мандат на България е възможност за още по-сериозно развитие на туристическата ни индустрия и превръщането й от сезонна в целогодишна. Чрез Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм страната ни ще може да участва активно при формирането на международните политики, регулаторни рамки и стратегии в развитието на туризма, както и да се включи в регионални и международни програми и проекти.

Изпълнителният орган, чийто член е България, отговаря за работата на организацията, изготвянето на основните документи, разпределението и реализацията на нейния бюджет. Състои се от 31 члена, избрани от Генералната асамблея в съотношение едно на всеки пет пълноправни члена. В него страната ни ще бъде представлявана от г-н Бранимир Ботев – заместник-министър на икономиката и енергетиката, отговарящ за туризма.

СПИСЪК НА ГРАДОВЕТЕ КАНДИДАТИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Пълен списък на българските градове, които официално представиха своята кандидатура за Европейска столица на културата през 2019 г.
1. Бургас
2. Варна
3. Велико Търново
4. Габрово
5. Пловдив
6. Русе
7. София
8. Шумен

CIB ЕКСПОЗИЦИЯ UNIVERSAL EXPO MILANO 2015

Комитетът Италия-България ще присъства на Световното изложение “ЕКСПО MILANO 2015″, което ще се проведе от 01 май до 31 октомври 2015 година.
До момента 130 държави вече са потвърдили присъствието си.
След няколко седмици ще бъде публикувана програмата на всички инициативи, запланувани от комитет Италия-България.

EXPOMILANO2015 линк: http://www.youtube.com/watchfeature=player_embedded&v=jWeWRFcEzTE

ECOC_LOGO

МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ ДАДЕ НАЧАЛОТО НА НАДПРЕВАРАТА ЗА НАЙ-УСПЕШЕН КАНДИДАТ ЗА „ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019”

МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ ДАДЕ НАЧАЛОТО НА НАДПРЕВАРАТА ЗА НАЙ-УСПЕШЕН КАНДИДАТ ЗА „ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019”

На официална пресконференция днес в Министерство на културата беше даден старт на благородната надпревара за определяне на българската кандидатура за „Европейска столица на културата” през 2019 г. Градовете, които участват в конкурса, са: Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Русе, София и Шумен. Съгласно Решение на Министерския съвет Министерството на културата е определено за Национален координационен орган за провеждане на конкурса. Като домакин на проявата министърът на културата д-р Петър Стоянович приветства кметовете на осемте града, заявили своето желание да участват в конкурса.

„Това е голяма чест за всеки един градоначалник, но и изключителна отговорност в същото време. Аз съм убеден, че при тази подготовка на кметските екипи и личната ангажираност на кметовете, онзи град, който бъде избран за културна столица, ще представя достойно не само своя регион, но и цяла България. Радвам се да видя колко симпатично, но и задълбочено тече трескавата подготовка във всичките осем града. Инициативата ще донесе изключителни плюсове за всеки един от тях”, заяви д-р Стоянович.

Министърът на културата гарантира прозрачност на процедурите по българската кандидатура за Европейска столица на културата. „Няма да участвам по никакъв начин, нито ще назначавам хора в комисията от експерти, които са обвързани регионално, лично или по друг начин с кандидатите. Ще имате спокойствието и сигурността, че се състезавате с почтени средства”, увери министър Стоянович. Той изрази задоволство от начина, по който се поставя началото на конкурса – „по приятелски и колегиален начин”.

С кратко представяне на своите градове кметовете-кандидати отправиха основните послания и посочиха достойнства на тяхната кандидатура.
Инициативата „Европейска столица на културата” представлява една от ключовите дейности на Европейския съюз в областта на културата. Целта е да се подчертае богатството и културното многообразие в Европа, споделянето на общи ценности, насърчаването на взаимното опознаване и разбирателството между европейските граждани. Инициативата е лансирана през 1985 г. по идея на тогавашният гръцки министър на културата – певицата Мелина Меркури, а за изминалите десетилетия популярността й непрекъснато нараства.

България и Италия са определени да бъдат домакини на тази инициатива през 2019 г. В съответствие с установената процедура, изборът на градовете, които да бъдат удостоени с престижното звание, се осъществява чрез национален конкурс, който протича в два етапа: предварителен подбор и окончателен избор. Изборът се прави от 13-членно жури от независими експерти, в това число и 6 български експерти. Европейската комисия следи и е гарант за провеждането на напълно прозрачна и независима процедура по избора. 18 октомври 2013 г. е крайният срок за подаване на кандидатурите от градовете-кандидати за участие в конкурса за присъждане на званието „Европейска столица на културата 2019” в България. Кандидатурите трябва да бъдат получени в Министерството на културата, което ще има ангажимента да ги предостави на всички членове на журито.
Първата среща на журито за предварителен подбор на най-добрите кандидатури е планирана да се проведе от 10 до 12 декември 2013 г., а окончателният избор на град, който да бъде номиниран за „Европейска столица на културата”, е през есента на 2014 г. Официалното приемане на решение за определяне на български град за “Европейска столица на културата” през 2019 г. ще стане през м. май 2015 г., в рамките на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз.

Източник: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА  http://mc.government.bg/newsn.php?n=3895&i=1