2019

ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019г.

ИТАЛИЯ И БЪЛГАРИЯ

ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019г.

През 2013г. изтича крайният срок за представяне на кандидатурите на български и италиански градове, които ще изпълняват ролята на Европейска столица на културата през 2019г.

В историята на проекта “Европейска столица на културата” никога двете страни – кандидатки, а в последствие избраните градовете, не са следвали общ път за създаване на инициативи. Този път имаме шанс да програмираме съвместни дейности, които да се реализират през годините, като всеки подчертава собствената си идентичност, но следва мотото „Единни в многообразието“ – мото и на Европейския съюз.

2019

С Решение № 1622/2006/ЕО се определят действията на Общността в подкрепа на събитието “Европейска столица на културата” за периода 2007-2019г., както и всички мерки и процедури.

В края на 2006г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз издадоха заповед за правото на номинации за “Европейска столица на културата” през 2019 г., което определи редът на Италия и България.

Всяка година титлата “Европейска столица на културата” се присъжда на градовете, които са пример за богатството и разнообразието на европейската култура. Инициативата, която стартира през 1985 г., в момента е едно от най-престижните културни събития и има високо равнище в Европа.

Всеки град – кандидат може да бъде провъзгласен за Европейска столица на културата не само с оглед на характеристиките си, а най-вече заради работната си програма, която възнамерява да реализира в годината на подбор. Програмата му трябва да цели да повиши разнообразието и богатството на културата в Европа, да укрепи културните връзки, които държат Европа единна, да насърчи общуването между хората от различни части на Европа, за да се подкрепи разбирателството и да бъде засилено усещането за Европейско гражданство.

Удостояването с титлата “Европейска столица на културата” и получаването на възможност за реализация на предложената работна програма е уникално средство за популяризиране на града в европейски мащаб. Това е средство за увеличаване на неговата значимост, ръст в местния туризъм и съживяване на културния живот.

Културната програма, представена от градовете-кандидати за титлата “Европейска столица на културата”, трябва да има заложени определени цели, които отговарят на следните критерии:

-          Критериите, попадащи в категория „Европейско измерение“;

-          Критериите, попадащи в категория „Град и граждани“.

По отношение на критерия “Европейско измерение” програмата трябва:

- да насърчава сътрудничеството между културните оператори, хората на изкуството и градовете от съответната държава-членка и другите държави- членки във всички сектори на културата;

- да подчертава богатството на културното многообразие в Европа;

-  да извежда на преден план общите черти на европейските култури.

По отношение на критерия “Град и граждани” програмата трябва:

-   да насърчава участието на гражданите, живеещи в града и неговите околности, както и да повишава не само техния интерес, но и интереса на чуждестранните граждани;

-  да бъде устойчива и да представлява неразделна част от дългосрочното културно и социално развитие на града.

Инициативата „Европейска столица на културата“ е замислена да насърчи сближаването между европейските народи. Тя е създадена с тази основополагаща идея през юни 1985г. от Съвета на министрите на Европейския съюз по инициатива на Мелина Меркури (Μελίνα Μερκούρη на гръцки или Мелина Амалия Меркури), родена в Атина на18-ти октомври 1920 и умира в Ню Йорк, 6-ти Март, 1994. Актриса, певица и гръцки политик. Като политик е назначена за министър на културата на демократично правителство. Благодарение на предизвикания от инициативата огромен интерес, тя придобива все по-голямо влияние в Европа и оказва ярко културно и социално-икономическо въздействие.

До 2004г. Европейските столици на културата са били избирани на междуправителствена основа. Държавите-членки единодушно са посочвали по-привлекателните градове за домакин на събитието и Европейската комисия е осигурявала годишна субсидия за избрания град. От 2005г. насам Европейските институции участват в процеса на подбор на града, който ще бъде домакин на събитието.

През 1990г. министрите на културата стартираха “Европейски месец на културата”. Тази инициатива е сходна на града на Европейската култура, но продължава по-кратък период от време и е насочена по-специално към страните от Централна и Източна Европа. За това събитие също се предоставя безвъзмездна финансова помощ от Комисията.

През 1991г. организаторите от различни Европейски градове на културата създадоха мрежа, която дава възможност за обмен и разпространение на информация, дори и при организирането на бъдещи събития. Тази мрежа, поддържана до 1994г., служеше като проучване относно въздействието на Европейския град на културата от неговото създаване.

Различните градове сами са оценявали натрупания опит по различни начини, така че да бъде лесно да се изготвят дългосрочни оценки за опита на градовете във всички аспекти.

През 1999г. „Европейски град на културата” беше преименуван на „Европейска столица на културата” и сега се финансира по програма Култура 2000. Европейският парламент и решението на Съвета от 25 май 1999г., интегрират това събитие в рамките на Общността и въвеждат нова процедура за избор на столиците за периода 2005-2019г. Това беше направено с цел избягване жестоката конкуренция за спечелване на наградата. По този начин всеки град от страна-членка на ЕС има възможността да бъде домакин на свой ред за столица на културата.

За повече информация следвайте линка (на английски език):

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm#