СПИСЪК НА ГРАДОВЕТЕ КАНДИДАТИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Пълен списък на българските градове, които официално представиха своята кандидатура за Европейска столица на културата през 2019 г.
1. Бургас
2. Варна
3. Велико Търново
4. Габрово
5. Пловдив
6. Русе
7. София
8. Шумен