Новини

Мисията на Комитета Италия-България е да се развие двупосочната връзка между културата и туризма в двете държави. Да се насърчи развитието на културната индустрия, което ще привлече нови инвестиции и ще създаде нови възможности за работа и обмяна на опит, повишаване на взаимното доверие.

Културното наследство е без срок на годност. От хилядолетия насам всичко, което е останало, се олицетворява от “материалното и нематериалното културно наследство”.

Култура и туризъм

Списък с главните задачи, на които се основава работата на Комитета Италия-България за развитието на културата и туризма на двете държави, чрез създаване на работни инициативи през следващите години:

Културата и образованието: от началното училище до висшето образование.

Културата и икономиката: организиране на събития, които да привлекат поток от хора, които да повишат познанията са, да ползват услуги и да опознават. Това ще донесе приходи в икономиката.

Културата и инфраструктурата: без подходяща инфраструктура, културното наследство е неизползваемо и недостъпно .

Културата и заетостта: ръстът в икономиката ще доведе до създаването на нови работни места във всички сектори, работещи в услуга на туризма и търговията.