Начало

Добре дошли на сайта на Сдружение “Комитет Италия-България 2013″

creative euLogo_i3_Last

Учредяване, основни цели и насоки на развитие.

Идеята за сдружението „Комитет Италия-България 2013” възникна на 10 декември 2012г. Днес то е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществено полезна дейност. Седалището му е в гр. София с клонове в някои български и италиански градове.

Комитетът подкрепя подписаното споразумение за сътрудничество и развитие на дейности в областта на културата от Националната Асоциация на Италианските Общини (ANCI) и Националното Сдружение на Общините в Република България (НСОРБ).

 

Комитет Италия – България работи в следните важни сфери:

  • насърчава активността на младежите за междукултурен и професионален обмен;
  • подкрепя представянето на номинациите на българските и италианските градове кандидати за Европейска столица на културата 2019г.,
  • подкрепя обявената инициатива “Годината на нематериалното културно наследство на италианския език за младите българи в България и на нематериалното културно наследство на българския език за италианските младежи в Италия.”

Програмата на реализираните до момента инициативи е напълно прозрачна в сферата на сътрудничеството за културни събития като народни традиции и фестивали в двете държави. Като неправителствена организация считаме, че инвестициите за създаване на нови културни прояви са недостатъчни. Много е важно обмяната на опит, междукултурният диалог, международното сътрудничество и интеграция, оценяването на съществуващото нематериалното културно наследство да се задълбочат.

До този момент нематериалното културно наследство не получава достатъчна подкрепа и твърде често бива пренебрегвано, което го застрашава от изчезване заради незаинтересованост или липса на приемственост между поколенията.

Комитетът има амбицията да създава и подкрепя културни прояви, обединяващи етноси, местен фолклор, региони чрез исторически възстановки. Това са четирите елемента на една система, насочена към хората и техните културни традиции, но през призмата на мястото, където живеят.

С други думи, да се даде културна идентификация на регионите, да се очертае и подкрепи техният културен профил. Идеята е да се подчертае значението на тези четири елемента за създаването на ново общо съзнание у младите хора за запазване на нематериалното културно наследство и предаването му на бъдещите поколения.

Ръководство на Комитета

Председател: д-р Косьо Стойчев – Официално представляващ Комитета

Заместник-председател: д-р Паоло Авеззу – Официално представляващ и международна комуникация

Секретар: Теофана Ахрянова – адвокат и административни въпроси

Членове:

Татяна Стойчева – счетоводител и финансови въпроси

Божидар Цветков – Педагогика и международни връзки

Димитър Ангелов – Адвокат

Мария Илчева – Адвокат

С уважение: Екипът на “Комитет Италия България 2013″