КОМИТЕТ ИТАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ ПУБЛИКУВА КАЛЕНДАР 2014 НА ПОВИКВАНИЯТА ЗА ПРОЕКТИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА “ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА”

Комитет Италия-България  публикува календарен график на крайните срокове за подаване на предложения за проекти. В тази връзка ви каним да потърсите допълнителна информация за това как да участвате в различни “майсторски класове” напълно безплатно.

Инициативата се реализира с подкрепата на нашите партньори за предоставяне на консултации, подкрепа и идентификация на чуждестранни партньори, както и за публичните процедури за избор на изпълнител, там където са необходими. Също така, Комитет Италия -България оценява проекти, които да следва и развива за своя собствена сметка.

За информация пишете на info@italybulgaria.eu

Направления:

Култура, аудиовизия, туризъм и спорт

„Творческа Европа” (2014-2020) – Подпрограма – MEDIA

Покани за представяне на предложения по подпрограма MEDIA “Творческа Европа”, новата рамкова програма за подкрепа на европейските културни и творчески сектори. Подпрограма MEDIA подкрепя финансово филмовата и аудиовизуалната индустрия на ЕС в развитието, разпространението и популяризирането на тяхната работа. Помагат се проекти с европейско измерение, които да увеличат използването на нови технологии, позволявайки на европейските филми и аудио-визуални произведения, да намерят пазари отвъд националните граници и европейски програми за финансиране , обучение и развитие. Допълнителна информация и формуляри са на разположение на:

http://ec.europa.eu/culture/news/20131210-ce-calls_en.htm

Покана за представяне на предложения EAC/S30/2013

Крайни срокове : 28 февруари и 06 юни 2014 г. ( Един проект )

28 март 2014 (пакетно финансиране)

28 март 2014 (видео игри)

Подкрепа за телевизионното програмиране на европейски аудио-визуални произведения. Покана за представяне на предложения EAC/S24/2013

Крайни срокове : 28 февруари и 13-ти юни, 2014

Подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми – програма “Cinema Selective”. Покана за представяне на предложения EAC/S22/2013

Крайни срокове : 28 февруари и 02 юли 2014 г.

Подкрепа за филмови фестивали. Покана за представяне на предложения EAC/S23/2013

Крайни срокове : 28 февруари 2014 г. (за дейности между 1 май и 31 Октомври, 2014 )

04 юли, 2014 (за дейности между 01 ноември 2014 г. и 30 април 2015 )

Подкрепа за разработването и развитието на проекти за видео игри. Покана за представяне на предложения EAC/S31/2013

Краен срок : 28 Март, 2014

Подкрепа за развитието на обществото. Покана за представяне на предложения EAC/S27/2013

Краен срок : 23-ти Март, 2014

Фондове за подпомагане на международната копродукция. Покана за представяне на предложения EAC/S29/2013

Краен срок : 21 март 2014

Подкрепа за обучение. Покана за представяне на предложения EAC/S23/2013

Краен срок : 23 май, 2014

Подкрепа за достъп до пазари. Покана за представяне на предложения EAC/S25/2013

Краен срок : 7 Мар 2014

Подкрепа за достъп до пазарите на FPA. Покана за представяне на предложения EAC/S26/2013

Краен срок : 6 юни 2014

Подкрепа за създаването на мрежи от киносалони преглед на европейски филми – Система “Кино Мрежи” . Покана за представяне на предложения EAC/S20/2013

Краен срок : 27 юни, 2014

Подкрепа за разпространение на ненационални европейски филми – System “Cinema Automatic” . Покана за представяне на предложения EAC/S80/2013

Крайни срокове : 30 април 2014 (Generation)

31 Юли, 2015 (Reinvestimenti)

Подкрепа за разпространение на ненационални европейски филми – Система ” Търговски агенти ” . Покана за представяне на предложения EAC/S21/2013 .

Крайни срокове : 18 Юни, 2014 ( Generation )

1-ви март, 2015 (Reinvestimenti)

„Творческа Европа” (2014-2020) – Подпрограма „Култура”

Покани за представяне на предложения по поднаправление култура на “Творческа Европа”, новата рамкова програма за подкрепа на европейските културни и творчески сектори. Подпрограма „Култура” подкрепя културните и творческите организации, като им помага да действат на международно равнище за насърчаване на транснационалното движение на произведения на културата и подпомага мобилността на културните дейци. Целта е да се подпомогнат проекти с европейско измерение, за да споделят културно съдържание отвъд националните и европейските граници. Финансират се проекти за сътрудничество, литературни преводи, мрежи и платформи. Допълнителна информация и формуляри са на разположение на http://ec.europa.eu/culture/news/20131210-ce-calls_en.htm

Крайни срокове : 05 Март 2014 ( EAC/S16/2013 : Проекти за европейско сътрудничество )

19 март 2014 ( EAC/S17/2013 : European Platform)

19 март 2014 ( EAC/S18/2013 : Европейски Мрежи )

12 март, 2014 ( EAC/S19/2013 : Литературни Проекти за преводи)

Media 2007 – дейности за развитие , разпространение, популяризиране и обучение (2007-2013 г. )

Подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми. Система “Automatic ” схема 2013 . Покана за представяне на предложения EACEA/25/2012

Краен срок : 01 октомври, 2014 г. (Реинвестиране)

ОВЕС C394 на 20 декември 2012

 

Комитет “Италия-България”