Документи

Комитет Италия България подкрепя инициативите произтичащи от следния документ:

Рамково споразумение за сътрудничество между Националното Сдружение на Общините в Република България (НСОРБ) и Националната Асоциация на Италианските Общини (ANCI)